Marknad på Haukly

Det blir Marknad på Bjørke/Haukly .

Laurdag 16 mars kl 13 til 18

Det blir som vanlig monge aktiviteter som ballkast ,pilkast,mm

Luftgeverkonkuranse

Pilkastkonkuranse

Tombola

Utlodding på loddbok mm

Open kafe der man kan kjøpe seg varme mat ,kaffi mm

Velkommen                                                                                                                       Helsing Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag.