Handverksmesse på Haukly

Ungdomshuset Haukly (Bjørke)

Handverksmesse på Bjørke

 Det blir Handverksmesse på Bjørke

                                                                                                                                         Laurdag den 11 Nov og søndag den 12 Nov

 Begge dagene frå kl13 til kl 17

 Dei som vil stille ut noko må melde seg på til Anette Alnes Tlf 90188486

 Vi gjer det slik som før at kvar utstiller gjev en gevinst til ei loddbok som                             Ungdomslaget sel lodd på for å dekke utgiftene på huset.

Gratis kaffi til utstillerne.

Vellkommen til Bjørke

Helsing Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag