Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag 100 år

100 års jubilumet blei markert den 16 og 17 oktober 2010

Flagget til topps på Haukly

Festlyen

Festylen

Leiar Svein Magne Homberset

Jon Tvinnereim

Sverre B Bjørke

Liv Fridtun

Ordfører Gudny Fagehol og Leiaren

Magnus Skjerdal og Liv Fridtun

Skjets

Magnus Skjerdal og Liv Fridtun

Nestleiar Perry Bjørke