Sponsora/gaver
Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag har hat sponsoravtaler med banken dei 2 siste åra. Ny avtale ut 2010 er nå inngått med banken.

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag eig ungdomshuset Haukly
Forsikringa på huset har vi hos Sparebanken 1
Sikkert å greit å ha forsikringa i same bank som man har driftskontoen                
Vi har og ei forsikring på barna som deltek i aktivitene våre.

 


Sparebanken gav oss 15.000 kr i prosjektmidler 2010
Juni 2010
Vi fekk 15.000 kr i gave frå
Sparebank 1 Søre Sunnmøre                                                                                                                          
                                                                                                                 Pengene går til Varmepumpe på Haukly.
Det var kjekt for laget å få denne gava i år då vi lenge har ønska å få tak i ei varmpumpe til haukly.
Denne skal monteres i lillesalen .
Nå kan vi bruke lillesalen uten og varme opp heile huset.
Vi ønsker at dei unge skal få bruke huset når dei vi luten at laget blir kvelt av store straumrekinger.
Haukly skal vere opent kvar dag vist nokon vil låne det.
Takk til Sparebanken for støtta.


Sparebankstiftelsen DnB NOR tildelte Ungdomslaget 50000 kr

Gavetildeling høsten 2009.
Vi fekk ei gledelig overrasking denne høsten då vi fekk melding om at
Sparebankstiftelsen DNB NOR støttet oss med 50.000 kr til nye lysoppheng og styring på Ungdomshuset.

 


Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag får 50.000 kroner til lys og scene på ungdomshuset Haukly
Ungdomslaget fekk beskjed om at opphenget for lysa var ulovlige.
Etter at det datt ned 2 slike oppheng og skada folk, så kom det strengare krav til slike lysoppheng.
Det var 10 lausledninger fram til lysa som heller ikkje var heilt bra når man tenker brannsikkerhet.
Laget satte i gang og laga eit budsjett over det som måtte gjeres for å få på plass det nødvendige utstyret.
Prosjektet var først på ca 75.000 kr men no er det på 95.000 kr
Budsjettet auka fordi momsen ikkje var tatt med i første budsjettet.
Det har óg kome til ekstra arbeid for å få nok straum.
Sikringsskapet på scena hadde for lite kapasitet til det nye lysutstyret.
Her måtte det byttes til sterkere inntakskabel, 32 ampere eller meir.
Vi bestilte nytt utstyr og oppheng i begynnelsen av juni og 14 dager etter var
det kome til Bjørke.
No har vi kjøpt inn nye oppheng/multikablar,dimmer og styring .
Desse er no montert av ungdommen på dugnad.
Det gjekk fort unna når denne gjengen satte i gang.
4 dager etter var det jonsok,og vi fekk besøk av solist Venche Leite og gitarist Vidar Johan Vartdal.
Vi fekk då prøve det nye utstyret og det virka fint.
Ein kan no styre kvart lys seperat og dimme ned kvart lys etter ønska styrke.
Vi manglar ennå en del lys bake på scena.
Her må man helst ha lys med dioder (kalde lys)på grunn av varmen.
Det skal vere godt for dei som opptrer på scena.
Vi har og montert egen ventillasjon på scena på Haukly.
No når vi fekk lysa 3 meter vekk frå scenekanten så blir det godt å vere på scena.
Ein slepp å bli kokt av varme frå lysa.
No er også ledningsrotet på scena vekk,då straumen går i multikabel.
Det blei ryddig på scena no.

Takk til Sparebankstiftelsen DnB NOR som gjorde det mulig for oss å få orden på
lysoppheng og lysstyring på Haukly.Oppheng- Multikabler-Dimmer-Lystyring mm er levert av Elpag


Festing av opphengsveiarene på loftet.

Montering av lysoppheng i salen.

Ungdomen stilte opp og monterte lysopphenga.

Gavetildeling Høsten 2010

Sparebanken Møre tildelte oss 10000 kr til lysprosjektet på Haukly.
Vi har kjøpt inn den siste Dimmeren for desse pengene.
Nå får vi endelig dette prosjektet på plass.
Det har blitt kjøpt inn utstyr for 80000 kr til nå.
Lys og styringer er dyrt så uten støtte frå bankene så hadde vi aldri fått dette nødvendige utstyret på plass.
Ei kulturhus som skal brukes til mange formål må heile tida vere oppdatert teknisk og med tenlig utstyr både på scene og ellers i huset.

Takk for gåva.

Gåve frå Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag  2010
Ungdomslaget fekk tildelt 5000 kr til lysprosjektet.
Takk for godt samarbeid. Gaverfrå Småkraftverka på Bjørke i 2010
 Vågen Kraft  og Skjåstad Kraft har støtta Ungdomslaget
 Beis til Haukly og støtte til varmepumpe.
 Takk for støtta