Kulturminneløypa
Kulturminneløype på Bjørke.
Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag arrangerer Kulturminneløype på Bjørke.
Vi arrangerer kulturminnløypa alle kvardager fram til 1 oktober dersom du /dere besøker Bjørke og ønsker å oppleve kulturen på Bjørke.
Ved å gå denne 3 km lange kulturminneløypa så får du sjå dei fleste attraksjonene på Bjørke.
Du får oppleve og sjå Bjørke sine mange kulturminne.
Du får og høyre om livet på Bjørke i svunnen tid og nå tid.
Mat kan Ungdomslaget orne dersom dere ønsker det.  
Middag kan vi og lage dersom dere ønsker det 
Vi har ellers vanlige kioskvarer å tilby som pizza- pølse-is og kaffi alle dager bortsett frå søndag                                                                       Ungdomshuset Haukly har godkjent kjøkken og det er og mulighet for en svingom  vist nokon ønsker å kose seg ut over kvelden etter en 3 timer tur gjennom kulturminneløypa.
Laget har og bilder og filmer frå Hjørundfjorden som vi kan vise på storkjerm.
Vi har gode utbord og utegrill ved Ungdomshuset så ta gjerne med grillmat og kos dere ut over kvelden.
Ta kontakt med ungdomslaget og kontaktpersonen for kulturminneløypa så
lager vi til ønska opplegg og opplevelser på Bjørke.
Leige ellers av Haukly kan du og lese om på heimesida til laget.
Les meir om Kulturminneløypa og Haukly på www.haukly.net.
Ta kontakt med Ungdomslaget så lager vi til eit opplegg i lag .
Velkommen til Bjørke.
Leiar for Ungdomslaget Svein Magne Homberset
Leiar Kulturminneløypa Perry Bjørke 70069291
Din overskrift
Kulturminneåret 2009
http://www.kulturminneaaret2009.no/

Ungdomslaget laget i 2009 til ei kulturminneløpe
Kulturminneløypa
http://www.scribd.com/doc/30323248/Kulturminnel%C3%B8ypa-p%C3%A5-Bj%C3%B8rke