Historie Laget/huset

Din overskrift

Det første lagshuset til Ungdomslaget

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag fekk seg tomt i 1947
Johan J Bjørke gav ungdomslaget fri tomt på melene ved haukåsen.
Betingelser i gavepapira/skøyta :
1:Tomta skal brukes til å byggje ungdomhus på.
2:Ungdomslaget har ikkje lov å overdrage huset til andre.
3: Blir huset flytt bort så fell tomta tilbake til bruket.

Ungdomshuset Haukly stod ferdig i 1953.


Bilde frå Bygginga 1952

Det nye Haukly

Det Nye Ungdomshuset stod ferdig i 1992.
Laget søkte om støtte frå Fylket og fekk støtte til å starte bygginga i 1989.

Søknad til Fylkethttp://www.scribd.com/doc/30385727/Haukly2
Ungdomslaget søkte om støtte til det nye Ungdomhuset.
Det nye Ungdomshuset vart kalkulert med byggkostnader på ca 1 mill
Huset blei noko dyrere enn budsjettet .

Tilskot frå Fylket