Styret
Nytt styre 2019
 

Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag hadde Årsmøte den 24/3 2019

Valget av nytt styre blei slik.019

 Det nye Styret i Skjåstadalen Frilynde Ungdomslag

Sittande styre

  • Anna Gjendem leier
  • Cecile Rørstad Nestleier
  • Perry Bjørke  Kasserer
  • Anette Alnes    
  • Sigurd Saure Bogen          

  Din overskrift