Haukly Musikkverksted
Din overskrift
Musikkverkstedet blei starta opp høsten 2007
Vi fekk støtte frå Musikkverkstedordninga.
Musikkverkstedet er ope for alle som vil øve.
Verkstedet har det meste innen musikkutstyr som du kan bruke når du er der og øver.
Slagverk-Elgitarer- Bassgitar-Klassisk gitar med forsterker
Gitarforsterkera-Bassforsterker.
Mikrofoner - monitorer -miksebord og lydanlegg.
Opningtider er når dei unge vil bruke verkstedet.
Ta kontakt so opner vi haukly so du /dere får øve
Musikverstedet er ope når huset ikkje er opptatt til andre formål.
Ta kontakt med leier i laget 70069291
Det er opp til dere kva dere ønsker du å lære eller å kva du/dere ønsker du øve på
ta kontakt med leiaren for musikk/øvinger
Eivind Skjerdal 40017734
 

Bruk verkstedet når du/dere ønsker å øve.
Det er for dere unge verkstedet er der på huset.Musikkverkstedet
Blueskonsert
Blueskonsert
http://www.scribd.com/doc/30320836/Musikkverksted-BlueskonsertMusikkinstrument og lydutstyr er levert av
Lydmakeriet  i Ørsta 

www.musikkinstrument.no

Din overskrift

Aktiviteter
på Haukly Musikkverksted 2011

Øving.
Den 28 januar kl 2030
starter vi opp året med øvinger på Haukly
Det blir øving kvar 14 dag framover vinteren/våren
Magnus Skjerdal og Tom Erik Bogen vil hjelpe til med rettleinga.
Det blir muligheit å øve åleine og i samspel/band.
Øving på sang blir det og så klart.
Musikkverkstedet blir ellers ope når dei unge vil øve.
Ta kontakt med leiaren og avtal tid 
Vi må sjekke om Haukly er ledig den dagen/kvelden dere vil øve.
Velkommen
Hesing Leiaren for musikkverkstedet
Perry Bjørke

Øving på Musikkverkstedet
Musikkøving på Haukly

Kvar 14 dag møtest dei unge frå Bjørke og Austefjorden på Musikkverkstedet.
Då blir det lyd på huset og eg trur nok at loftsmusa gøymer seg fort då.
Det er kjekt at vi har Haukly til å spele på då vi her ikkje forstyrrer nokon.
Naboer treng vi ikkje å tenke på her på Haukly so Ungdomshuset er rett plasert i bygda til å drive med musikkøving på.
Vi er så heldige å ha lokale krefter som stiller som innstruktører.
Tom Erik Bogen og Magnus Skjerdal  er gode og erfarne musikera så det blir øvd på samspel og sang.
Dei unge får muligheit til å prøve forkjellige typer innstrument  som klassisk gitar - elgitar -slagverk og bassgitar i tilegg til piano som vi og har på verkstedet.  Magnus har og tilbode seg å gi opplæring på fele vist nokon ønsker det.
Verkstedet har tidligere og leigd inn innstruktører frå Musikklinja i Volda .
Kjekt har vi det når vi møtest på verkstedet og då koser vi oss med musikk.
Vi har fleire flinke talent som øver her og vi håper verkstedet vil vere til god hjelp i deira musikkopplæring og gi dei muligheit til å utvikle talentet sitt.
Seinare i sommer håper vi at vi kan få til en musikkcafé der vi vil vise folket kva vi kan.
Verkstedet er ellers ope når band vil øve og det gror fram slike band når man har gode øvingsrom der det er godt og oppdatert utstyr for lyd og lys
Vi som leiar verkstedet prøver på beste måte og halde utstyret oppdatert og skaffe det som dei unge treng av musikkinnstrument og lydutstyr.