Utleige av Haukly
Utleige av Ungdomshuset Haukly

 Leigetakstar for Ungdomshuset Haukly
 Heile Huset
 Heile huset   pr dag                   2000 kr
 Heile huset Helg *                      4000kr
  Per Påfølgende /førgående dag  1700 kr  

Deler av huset
Lisjesalen                                     600 kr
Storsalen                                    1200 kr
Kjøken                                          500 kr
Kjøken til næring                         1000 kr
Gangen                                          200 kr
Straumkontakt ute /bobil              150 kr døgn
Vask                                              700 kr  

*Helg vil seie frå fredag kl 16 til sundag kl 22
** Ungdomslaget kan vaske huset etter       arrangement
   Laget kan og fakturere leigetaker for 700 kr om vasking ikkje er tilstrekkelig godt utført 

Takster gjeld for 2020 og til årsmøtet i 2021 
Utleige / aktiviteter på Haukly
Din overskrift