Utleige av Haukly
Din overskrift
Leigetakstar:(gjeld fram til årsmøte 14/3-10)


Lillesal                 Kr.  600,-med vask
Storesal               Kr.  1000 med vask
Heile huset 1 dag  Kr.  1500 med vask  (500 kr av dette er vask )                      
Pris pr døgn         Kr . 1000
Helg(fred.lørd.sønd.)Kr.  3000 
                          +KR   1000 kr vask
Kjøkken tilegg  midddag  kr 500     
                       
Utleige ved Salg/Messer ol etter avtale


Utleige / aktiviteter på Haukly
Haukly er utleigd eller laget har aktiviteter desse datoene.

April 2011
Dato       
2 April  Hemo Travels
5 April Grendalagsmøte kl 20
8 April Musikkøving.
10 April  Ungdomslaget Kafe 
11 April   Sykurs 12-5 Trim/dans kl 8
13 april  Moroklubb  17-19
13 April  Viltforvaltinga kl 20 
15 April Musikøving ?  kl 20 til 23
16 April  Ungdomslaget Påskefest
24 April Barnedåp
26/4  April Vågen Kraft
26/4 Strikkeklubb
27 April  Moroklubb  kl 18 til 20
29 April Musikk        kl 20 -23


Mai 2011
Dato
7 og 8  Mai  Konfirmasjon 
11 mai Moroklubb
16 og 17 Mai   17 maikomiteen 
19 mai Grendalaget møte
20 mai øving musikkverkstedet kl 20
25 mai Bjørke Marina kl 20
25 mai Moroklubb 
29 mai Muikkkafe /Hornmusikk  

Juni 2011
Dato 
8 juni Ørsta Brannvern
8 Juni Moroklubb
20 juni Volda Vidargående
23 Juni Jonsok 
25 Juni Bjørke Marina  

Juli

August 
 2 august Naturfestivalen 
 6 august Musikalcabaret
 
September
11 kulturminnedagen .
12 Ørsta Kommune Valgdag Kommunevalg
16-17-18 Tussa Kraft 

Oktober
21 Moroklubb kl 18 og musikkverksted kl 2030
22 Haustfest
26 oktober .Bondelaget kl 20
28 Musikkverksted  med intruksjon /lærer 

Novmber

5-6 Julemesse/handverksmesse
25 Musikkverksted


Desmeber
2 Moroklubb
4 MUSIKKVERDTED
12 Strikkeklubb
16 Moroklubb/MUSIKKVERKSTED kl 18/20
27 DANS
30 /1 Ungdomsklubb
Din overskrift

Skjåstaddalen Frilunde Ungdomslag hjelper gjerne til vist dere vil låne huset.
Ta kontakt med laget så lager vi gjerne til en koslig kveld på ungdomshuset.
Laget har kontakt med kokker som kan lage til mat dersom dere ønsker det.
Kokkene bør få beskjed 1 uke før vist dei skal kjøpe inn mat ol
Har dere med egen mat som dere vil lage til så har vi eit godt kjøkken og
det er muligheit å grille ute ved Haukly.
Diskotek /lydutstyr har vi som dere kan nytte/leige på Haukly.
Prosjektor har vi som kan nyttes til film/bilder.
Ungdomslaget kan vise lokale filmer frå Hjørundfjorden .
Er det nokon som kan å spele på instument så er det mulighet til det. 
Laget har eget musikkverksted.
Grupper/band er hjertelig velkomne til å øve /spele på musikkverkstedet.
Velkommen til Bjørke
Ta kontakt med Perry Bjørke 70069291
Avtaler og priser/leige avtales med laget.

I sommer og høst arrangerer ungdomslaget  kulturminnløypa.
Guid /Guiding rundt Bjørke kan dere leige.
Sjå kulturminnløypa som ligg her på heimesida til laget.