Utleige av Haukly
Utleige av Ungdomshuset Haukly
Leigetakstar for Ungdomshuset Haukly


1.Lillesal  Kr.  600,-med vask (400 uten vask)
+Kjøkken   tilegg 500 kr
2.Storesal   Kr.  1200 kr med vask  (800 uten)
+Kjøkken 500 kr
3.Heile huset 1 dag  Kr. 1700 kr uten vask
Heile huset med kjøkken og vask 2500 
4.Leige kjøkken 500 kr uten salg  Næring med salg salg 1000 kr
5.Helg ((fredag ettermidag til mandag morgon .Kr.4000 kr
Ønsker man vask etter helg so avtal med  utleiger
Tilegg for leige frå torsdag og heile mandag 1700 kr pr dag.                     
Leige kjøkken til Næring 1000 kr dag.  
Gangen små møter        kr 200 
Større arrgemang utover vanlig helg skal ha egen kontrakt
Leige av straum til bobiler  150 kr døgn.               


Ønsker du å leige Haukly so kontakt kasserer
Perry Bjørke 99397618 eller 70069291
epost      ungdom.haukly@gmail.com
nøkkel hentes hos Perry Bjørke


Utleige / aktiviteter på Haukly
Haukly er utleigd eller laget har aktiviteter desse datoene.

2019Mai

16 og 17 Mai   17 maikomiteen 


Juni 2019
Dato
31 mai til 3 juni Selskap
4 til 5 juni Hjørungavåg skule
23 Juni Jonsok  Ungdomslaget
28 juni til 1 juli  Selskap

Juli
frå 11 juli til 16 juli  indiefjord


August
 9 August til 12 Selskap
 
September
7 sept Mat og Kultur
13 Sept til 16 Sselskap


Din overskrift